Oldalainkat 133 vendég és 0 tag böngészi

   
Szöveg méret

WardNet weboldal zárása, további elérhetőség

Kedves Látogatóink!

Ternyák Csaba érsek úrral aláírt megállapodás értelmében, 2017. szeptember 1-től Congregatio Jesu egri általános iskolája és zeneiskolája beolvadt a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskolába,
a gimnáziuma és kollégiuma pedig az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és Gimnázium nevet viselő szomszédos intézménybe.

Mindkét iskola fenntartója az Egri Főegyházmegye.

A továbbiakban  - 2017. szeptember 1-től -  a két intézmény weboldaláról tájékozódhatnak, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és
Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola

3300 Eger, Deák Ferenc út 45. és a Kossuth Lajos utca 8. szám alatti épület

                   

Andrássy György Katolikus Közgazdasági
Szakgimnázium és Gimnázium

3300 Eger, Klapka György utca 7.

Intézményünk története

Intézményünk története

Az egri római katolikus érseki leánynevelő intézet épülete eredetileg 1745 - 1774 között jogintézet volt. Foglár György egri kanonok ebben az épületben gondoskodott a jogintézet elhelyezéséről.

Az épület 1774 és 1816 között különböző célokat szolgált. Volt katonai laktanya, kórház, majd magánemberek bérelték. 1852-ig fiúgyermekek internátusául és ezzel kapcsolatos elemi iskolául szolgált.

Pyrker László érsek tervét, hogy Egerben leánynevelő intézet létesüljön, utódja Bartakovics Béla érsek váltotta valóra. Meghívására érkeztek meg a „Sancta Maria” intézet tagjai Bydeskuty Amália főnöksége alatt.

Az egri római katolikus érseki leánynevelő intézetet 1852. november 1-én nyilvános ünnepséggel a közhasználatnak átadták. Az intézet alapításakor tagok voltak: Toldy Izabella, Turkovits Mária, Seyff Jozéfa, Schott Anthónia, Toronyossy Aloizia, Stirba Anna, Brém Aloizia, Hoffer Jozéfa, Eisemann Anna és Zsasskovszky Karolina.
Az induláskor kevesen voltak, de új tagok nevelése által számban is megerősödtek.

1853-ban 8 belső és 134 külső növendéke volt az intézetnek. Tanultak francia és német nyelv, zongora és ének, „illedelmes modor” tantárgyakat, majd magyar irodalom tantárgyat is. Az intézet fegyelme, tisztasága, rendje és a tanítónők bánásmódja példaszerű volt. Gyakran előfordult, hogy a növendékek sikerrel fejezték be tanulmányaikat, de önként ismételtek, csakhogy tovább maradhassanak a kedvelt intézetben.

Az intézet 1899-ig négy osztályú külső elemi iskolával, négy osztályú polgári leányiskolával, elemi négy osztályú előkészítő és II. fokú felsőbb leányiskolával (internatus) és évről-évre felmenő egy osztályú tanítónőképzővel működött.

Ekkor már évente 600-700 leány nevelődött az intézet falai között. A kor követelményeinek megfelelően 1916-ban leánygimnáziumot, 1917-től pedig felső kereskedelmi leányiskolát létesítettek. A létszám emelkedése miatt az épületet is folyamatosan bővítették, majd 1920-ban az egri Főkáptalan átengedte az iskola céljaira az intézet melletti kanonoki házat és telket. Az intézet töretlen lendülettel működik 1948-ig. Amikor 1950-ben megszüntetik a magyarországi szerzetesrendeket, megszűnik az intézet is.

Az intézet 1990. szeptember 8-án indult újra egri „Sancta Maria” Leánygimnázium néven.

A „Sancta Maria” Leánygimnázium története a rendszerváltozás után

Az iskola Juhász Mária I.B.M.V. igazgató és Szántó Erzsébet I.B.M.V. házfőnöknő vezetésével kezdte az első tanévet 1990. szeptemberében. Az újraindításban nagyon nagy segítséget nyújtott dr. Seregély István egri érsek és Ft. Valuch István kanonok úr is.

Németországból a nővérek és a testvériskolák küldtek taneszközöket, így a tantermeket be lehetett rendezni. A nyolcosztályos gimnázium első osztálya 40 leánygyermekkel indult. Az évek során Gärtner Julianna I.B.M.V. irányítása alatt, kiépültek az iskola jelenlegi szervezeti egységei, a nyolcosztályos leánygimnázium, alsó tagozat, zeneiskola és a leánykollégium.

2002-ben az iskola alapításának 150 éves évfordulóján, már több mint 400 diáklány folytatta tanulmányait az intézményben.

2006-tól nyelvi előkészítő osztály indult és ezzel az iskola 13 évfolyamosra bővült.

Nagy változás volt az iskola életében, hogy a 2007/08-as tanévtől fiútanulókat is felveszünk, mind az elemi tagozatba, mind a nyolcosztályos gimnáziumba.

 

Egri Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

 3300 Eger Kossuth Lajos utca 8.  Telefon: +36 36 312-190